360 VIDEO

360 Video näyttää enemmän.
360 video kiinnittää huomion, sallien katsojan tutkia kohdetta ruudun ulkopuolelta ja kokea kuvattavan kohteen tarinan eri tavalla jokaisella katsomiskerralla. Video rohkaisee katsojaa tutkimaan. Verrattuna perinteiseen videoon, 360 video mahdollistavaa syvemmän vuorovaikutuksen, pidentää sivuilla käyntien vierailuaikoja ja luo pysyvämmän merkityksen katsojalleen.

Loading...